Lista aktiivisista käytänteistä

Nimi Tyyppi Suostumus vaaditaan
TIETOSUOJASELOSTE Sivuston käyttöehdot Kaikilta käyttäjiltä

Yhteenveto

Koulumaali-ympäristön tietosuojaseloste.

Käytänne kokonaisuudessaan

1. Rekisterinpitäjä

Pelastusopisto

Yhteystiedot:

PL 1122 (Hulkontie 83)

70821 KUOPIO

puh. 0295 450 201 (Pelastusopiston vaihde)

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Johanna Kinnunen, tietohallinto@pelastusopisto.fi, puh. 0295 453 514

3. Rekisterin nimi

Pelastustoimen oppimisen ja osaamisen verkko-oppimisympäristön käyttäjärekisteri (Koulumaali).

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Oppimisen ja osaamisen verkkoympäristön palvelujen tarjoaminen Pelastustoimen käyttäjille.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä on seuraavat tiedot verkko-oppimisympäristön käyttäjästä 

  • Nimitiedot 

  • Sähköpostiosoite 

  • Organisaatio (työnantaja)

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröity anoo itse henkilökohtaisesti omat käyttäjätunnuksensa Koulumaali oppimisympäristöön, jolloin hän antaa itse tiedot ja vastaa myös niiden oikeellisuudesta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Käyttäjän nimi näkyy muille verkko-oppimisympäristön käyttäjille. Lisäksi käyttäjä voi asettaa muita henkilötietojaan näkyville muille järjestelmän käyttäjille.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto 

B. ATK:lle talletetut tiedot Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksilla, salasanoilla sekä palomuurilla. Käyttäjärekisteriä pääsevät käsittelemään erikseen nimetyt henkilöt työtehtäviensä mukaisesti. Henkilötietojen käsittelijöillä on salassapitovelvollisuus. 

Henkilötiedot poistetaan, kun niitä ei enää tarvita käyttötarkoituksen täyttämistä varten. Henkilötietojen tarkastuksesta vastaa laitoksen nimetyt Koulumaali pääkäyttäjät yhdessä Pelastusopiston kanssa.

10. Tarkastusoikeuden toteuttaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot pyytämällä raporttia Koulumaalissa.

11. Henkilötietojen korjaaminen ja tietojen korjaamisen toteuttaminen

Korjauspyynnön voi tehdä Pelastusopiston tietohallintoon (tietohallinto@pelastusopisto.fi) lähetettävällä pyynnöllä.