Lista aktiivisista käytänteistä

Nimi Tyyppi Suostumus vaaditaan
REKISTERÖIDYN INFORMOINTI Sivuston käyttöehdot Kaikilta käyttäjiltä

Yhteenveto

REKISTERÖIDYN INFORMOINTI

Tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 13 ja 14 artiklan mukaiset tiedot (Päivitetty 30.5.2023)

Käytänne kokonaisuudessaan

REKISTERÖIDYN INFORMOINTI

Tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 13 ja 14 artiklan mukaiset tiedot (Päivitetty 30.5.2023)

Rekisterin nimi

Pelastustoimen oppimisen ja osaamisen verkko-oppimisympäristön käyttäjärekisteri (Koulumaali)

Yhteyshenkilö tekniseen ylläpitoon liittyvissä asioissa

Johanna Kinnunen, suunnittelija
Puhelin             0295 453 514
Sähköposti       johanna.kinnunen@pelastusopisto.fi

 

Rekisterinpitäjät ja niiden tietosuojavastaavat / pelastustoimen tietosuoja-asioiden vastuuhenkilöt

Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Maarit Leinonen, ICT-suunnittelija, 040 519 2090, maarit.leinonen@ekhva.fi

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos

Ville Kultalahti, 0400 287 658, ville.kultalahti@pelastustoimi.fi

Etelä-Savon pelastuslaitos

Jari Iskanius, palomestari, 044 794 3630, jari.iskanius@espl.fi

Helsingin kaupungin pelastuslaitos

Tomi Kuula, lakimies, 050 341 6378, tomi.kuula@hel.fi

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos

Marjut Helske, hallintopäällikkö, 040 486 3070, marjut.helske@itauusimaa.fi

Kainuun pelastuslaitos

Hilkka Karivuo, 044 797 0165, hilkka.karivuo@kainuu.fi

Kanta-Hämeen pelastuslaitos

Jukka Nuotio, ICT-Insinööri, 040 630 0415, jukka.nuotio@omahame.fi

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos

Satu Tikkanen, 044 723 2343, tietosuojavastaava@soite.fi

Keski-Suomen pelastuslaitos

Tuomas Lyytikkä, 050 413 3115, tuomas.lyytikka@pelastustoimi.fi

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

Ilkka Heinonen, tilannekeskuspäällikkö, 040 779 4863, ilkka.heinonen@vakehyva.fi

Kymenlaakson pelastuslaitos

Juhani Carlson, pelastusjohtaja, 05 231 6200, juhani.carlson@kympe.fi

Lapin pelastuslaitos

Paulus Lohi 0400 830 922, paulus.lohi@lapinpelastuslaitos.fi

Länsi-uudenmaan pelastuslaitos

Mari Lundström, 040 521 0424, maria.lundstrom@pelastustoimi.fi

Pelastusopisto

tietosuoja@pelastusopisto.fi

Pirkanmaan pelastuslaitos

Päivi Aalto, Suunnittelija, 040 682 0033, paivi.aalto@pirha.fi   

Pohjanmaan pelastuslaitos

Tuija Viitala, tietosuojapäällikkö/tietosuojavastaava, 050 584 4296, tuija.viitala@ovph.fi

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos

Hyvinvointialueen tietosuojavastaava, tietosuoja@siunsote.fi

Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos

Harri Huumo 044 429 6036, harri.huumo@pelastustoimi.fi

Pohjois-Savona pelastuslaitos

Vesa Hätinen, ICT-asiantuntija, 044 718 8141, vesa.hatinen@pshyvinvointialue.fi

Päijät-Hämeen pelastuslaitos

Haukkakallio Tiina, Tietosuoja-asiantuntija, 044 482 8235, Tiina.Haukkakallio@paijatha.fi

Satakunnan pelastuslaitos

Erik van Esdonk, ICT -asiantuntija, 044 701 1527, erik.vanesdonk@pelastustoimi.fi

Sisäministeriö

 Mikko Levämäki, Tietosuojavastaava, tietosuojavastaava.sm@govsec.fi

Sosiaali- ja terveysministeriö

Lassi Kauttonen, Tietosuojavastaava, tietosuojavastaava.stm@gov.fi

Varsinais-Suomen pelastuslaitos

Mikko Oinonen, suunnittelija, 050 615 3036 mikko.oinonen@varha.fi

OSAO

tietosuojavastaava@osao.fi

Winnova

Konsta Ojanen, tietosuojavastaava, 044 455 7689, tietosuoja@winnova.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Oppimisen ja osaamisen verkko-oppimisympäristön palvelujen tarjoaminen Pelastustoimen ja sairaanhoitopiirien käyttäjille.

Rekisteritietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen.

Rekisterin pitäjä ilmoittaa rekisteröidylle, jos aikoo käsitellä henkilötietoja muuhun tarkoitukseen kuin mihin henkilötiedot alunperin kerättiin.

Henkilötietoryhmät

Henkilön tiedot (pelastuslaitokset): pakollisina tietoina pelastustoimen vakituisen henkilöstön osalta nimi, sähköpostiosoite ja organisaatio (työnantaja) sekä sopimushenkilöstön osalta nimi, sähköpostiosoite, asemapaikka ja organisaatio (työnantaja). Vapaaehtoisina tietoina käyttäjät voivat tallentaa tietoihinsa myös muita henkilötietoja.

Henkilön tiedot (muut): pakollisina tietoina nimi, sähköpostiosoite ja organisaatio (työnantaja). Vapaaehtoisina tietoina käyttäjät voivat tallentaa tietoihinsa myös muita henkilötietoja.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröity anoo itse henkilökohtaisesti omat käyttäjätunnuksensa Koulumaali- oppimisympäristöön, jolloin hän antaa itse tiedot ja vastaa myös niiden oikeellisuudesta.

Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajien ryhmät, joille henkilötietoja luovutetaan

Käyttäjän nimi näkyy muille verkko-oppimisympäristön käyttäjille. Lisäksi käyttäjä voi asettaa muita henkilötietojaan näkyville muille järjestelmän käyttäjille.

Rekisteröityjen tiedot luovutetaan oman organisaation Koulumaali-yhteyshenkilöille koulutusten hallinnoimiseksi, koulutusrekisterin ylläpitämiseksi ja käyttäjähallinnan tarkastamiseksi.

Henkilötietojen siirtäminen kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille

Henkilötietoja ei siirretä kolmansiin maihin eikä kansainvälisille järjestöille.

Henkilötietojen säilytysaika

Rekisterissä olevat henkilötiedot poistetaan suoritusmerkintöineen oppimisympäristön käyttöoikeuden poistamisen yhteydessä.

Rekisterinpitäjät vastaavat tarpeettomien henkilötietojen poistamisesta.

Rekisteröidyn tiedot poistetaan välittömästi, mikäli hän peruu suostumuksensa. Samalla hänen oikeutensa Koulumaali-oppimisympäristöön lakkaa.

Pelastusopisto avustaa tarvittaessa rekisterinpitäjää tietojen poistamisessa.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus omiin tietoihinsa. Rekisteröidyn tulee saada tieto siitä, mitä tietoja hänestä tallennetaan rekistereihin ja kuka käsittelee tietoja. Lisäksi rekisteröity voi tarkistaa omat tietonsa, pyytää tietojensa korjaamista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista.

Kukin rekisterinpitäjä ohjeistaa tarkastuspyynnön toimittamisesta internet-sivuillaan. Kohdassa rekisterinpitäjät ilmoitetut rekisterinpitäjien tietosuojavastaavat/pelastustoimen tietosuoja-asioiden vastuuhenkilöt neuvovat tarvittaessa.

Pelastusopisto avustaa rekisterinpitäjää tarvittaessa.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, mikäli rekisterin pitäjä kieltäytyy pyynnöstä koskien tietojen tarkastamista, oikaisemista, poistamista ja käsittelyn rajoittamista.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot »

Automatisoidut yksittäispäätökset ja profilointi

Automatisoituja yksittäispäätöksiä ja profilointeja ei tehdä.

Tietoturvaloukkauksesta ilmoittaminen

Rekisterinpitäjä ilmoittaa henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta rekisteröidylle, jos loukkaus todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin luonnollisten henkilöiden oikeuksille ja vapauksille. Ilmoitus tehdään ilman aiheetonta viivytystä.

Informointitietojen päivittäminen

Pelastusopiston kehittäessä toimintaansa ja prosessejaan joudutaan informointitietoja päivittämään. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.

Uusin versio rekisteröidyn informoinnista on tarkistettavissa Koulumaalin kirjautumissivulta.